"מצות בטלות לעתיד לבא, ולא – פטורים לעתיד לבא מהמצות!"

אם כן, מה משמעות הביטויי "מצוות בטלות?"

האם מותר לנסות למצוא טעם למצוות?

"מצות בטלות לעתיד לבא, ולא – פטורים לעתיד לבא מהמצות. ענין הביטול כמו ביטול של איסורים, שהדבר אינו פועל וניכר בפני עצמו מצד שמה שרבה עליו מבטלו. כן הוא בזמן הזה טעם המצות בטל הוא לעצמן, למעשה המצות, ולעתיד לבא יאיר אור טעם המצות עד שתהי[נה] המצות בטלות מאורן נגד האור הגדול של הטעמים. ואין אנו יכולים ליהנות מאור הטעם כי אם על ידי זכייתנו במעשה המצות בפעל, באופן שינעם לנו אור ד' המתגלה על ידי הטעם. ושאר אומות העולם לא יוכלו לקבל אור הטעם מצד העדר שלמותם במעשה המצות, ויהיו גרים גרורים כדי לאחוז במעשה כדי להאיר מאור הטעם. ולפי שבמצות ציצית נאמר ועשיתם את כל מצותי, יאחזו מכל הגוים בכנף איש."

הראי"ה - פנקס הדפים א. 61 

"העוסק בטעמי המצוות עוסק באהבת הי"ת"


כתיבת ספר "ברית שלום" ארכה כמה שנים והיא מהווה שיא נוסף בפעילות המהפכנית שהרב מוביל בעם ישראל ומול אנשי העולם כולו.
 אכן, ההתעניינות רבה והספר, שהועבר למספר מצומצם של בני נח בכמה שפות, זוכה לשבחים רבים.

לאחר שהרב נטל על עצמו להיכנס לבירור הלכות בני נח, ומהדיון שהתפתח עם רבנים מרכזיים בדורנו, 
התחלנו להבין את הרווח הגדול שאנו, עם ישראל, זוכים לו. טבעו של עולם, כל נושא נבחן מתוך הנושא הנגדי לו.
ובלשונו של המהר"ל: "כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך, מן המראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו",
כך גם ביחסים בין עם ישראל לאומות העולם, כמו שהגדיר המהר"ל עצמו:
"מצד כי ידיעת ההפכים אחד, וכאשר אומות העולם מעידים בעצמם שהם בעלי ע"ז, וידוע כי האומות הם הפכים לישראל,
אם כן בזה מעידים על ישראל שהם צדיקים" [חידושי אגדות לתחילת מסכת ע"ז].
כך גם כאן, אנו, עם ישראל, מתחילים להבין יותר במדוייק, מה מוטל עלינו,
מהי מצוות האמונה, בצד החיובי שלה ובצד הלא תעשה,
וכן בעוד נושאים רבים ומגוונים מתבררים הדברים לעמקם.
דרך אגב, מה ששמענו מהרב בסרטון כאן, זה חלק משיעורים סגורים שניתנים על "ברית שלום"
ומבהירים את "מאחורי הקלעים" של הספר. בהוצאה המיוחדת שאנו מארגנים כעת, יש אפשרות לקבל גישה לשיעור המלא.

אנו מזמינים אותך להיות שותף בדיון חשוב זה, לרכוש ספר חשוב זה, לסייע בהדפסתו ולחזק אותנו בהמשך תרגומו לשפות השונות.

כל הזכויות שמורות לעמותת ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי