אתאיזם זו עמדה נפשית ולא אמונה

"כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי" (מסכת מגילה יג.) יוצא אם כן שהשלילה של האלוהות זו הדרך היותר טהורה של האמונה!
בוידאו קצר זה מסביר הרב שרקי את עניין האמונה בה', מה ההבדל בין המאמין השייך לעם העברי,
המחוייב באמונה זו כמופיע בעשרת הדברות, ומדוע מתלבטים חכמי ישראל מה בדיוק נדרש ממי שאינו שייך לעם העברי.


עוד מהמיוחדים של הרב אורי שרקי

כל הזכויות שמורות לעמותת ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי