ערב חשיפה לתוכנית יתקיים ביום חמישי
ב' חשון (27.10.22) בשעה 19:00
לקבלת הקישור במייל נא למלא פרטים: