הרשמתך נקלטה בהצלחה - תודה ונשתמע.

"כל המפעל הגדול של שיבת ציון והקמת מדינת ישראל מטרתו..."

"מִיְּסוֹדֵי הַדָּת, לֵידַע שֶׁהָאֵל מְנַבֵּא אֶת בְּנֵי הָאָדָם;..." [רמב"ם יסודי הדת פרק ז הלכ' א']
מה היא נבואת אמת? מדוע צריך נבואה? האם תחזור הנבואה? מה דעת האסלאם והנצרות בעניין הנבואה בימינו?

מעקרונות היסוד של עם ישראל

​הנחת היסוד שבורא עולם משוחח עם האדם
וכך מגדיר את הדברים הרב שרקי בספרו החדש "ברית שלום" (שו"ע לבני נח):

"רצון הבורא מתגלה לבני אדם דרך צנור הנבואה*"

פרק שני, דעת ה' (הלכות איסור עבודה זרה) סעיף א'
במקורות לסעיף זה מעבר לרמב"ם הנ"ל מצויין גם לעיין ב:  *בראשית ב, טז-יז.


כתיבת ספר "ברית שלום" ארכה כמה שנים והיא מהווה שיא נוסף בפעילות המהפכנית שהרב מוביל בעם ישראל ומול אנשי העולם כולו.
 אכן, ההתעניינות רבה והספר, שהועבר למספר מצומצם של בני נח בכמה שפות, זוכה לשבחים רבים.

לאחר שהרב נטל על עצמו להיכנס לבירור הלכות בני נח, ומהדיון שהתפתח עם רבנים מרכזיים בדורנו, 
התחלנו להבין את הרווח הגדול שאנו, עם ישראל, זוכים לו. טבעו של עולם, כל נושא נבחן מתוך הנושא הנגדי לו.
ובלשונו של המהר"ל: "כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך, מן המראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפכו",
כך גם ביחסים בין עם ישראל לאומות העולם, כמו שהגדיר המהר"ל עצמו:
"מצד כי ידיעת ההפכים אחד, וכאשר אומות העולם מעידים בעצמם שהם בעלי ע"ז, וידוע כי האומות הם הפכים לישראל,
אם כן בזה מעידים על ישראל שהם צדיקים" [חידושי אגדות לתחילת מסכת ע"ז].
כך גם כאן, אנו, עם ישראל, מתחילים להבין יותר במדוייק, מה מוטל עלינו,
מהי מצוות האמונה, בצד החיובי שלה ובצד הלא תעשה,
וכן בעוד נושאים רבים ומגוונים מתבררים הדברים לעמקם.
דרך אגב, מה ששמענו מהרב בסרטון כאן, זה חלק משיעורים סגורים שניתנים על "ברית שלום"
ומבהירים את "מאחורי הקלעים" של הספר. בהוצאה המיוחדת שאנו מארגנים כעת, יש אפשרות לקבל גישה לשיעורים אלו.

אנו מזמינים אותך להיות שותף בדיון חשוב זה, לרכוש ספר חשוב זה, לסייע בהדפסתו ולחזק אותנו בהמשך תרגומו לשפות השונות.

כל הזכויות שמורות לעמותת ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי