פיתוח המחלקה הישראלית לבני נח

הזמנה

הזמנה זו נשלחה אליך בהמשך להתעניינותך בנושא הנ"ל.
יחד עם עוד אנשים תושבי ישראל שאינם יהודים, המעוניינים להיות שותפי אמת של עם ישראל
נעסוק בהגדרת דרכם של בני נח בישראל ונקיים סיעור מוחות בשאלה:

"בני נח בישראל כיצד?"

יכבד אותנו בנוכחותו הרב אורי שרקי שליט"א יו"ר ברית עולם.

זמן: יום ד' 26.5.21 ט"ו סיון התשפ"א בין השעות 19:30-21:30

מקום המפגש המדויק (בירושלים) יימסר באופן אישי אחר הרשמה ומילוי השאלון המצורף.