הרשמה לשיעורים הפתוחים לקהל הרחב.

ברכה שלוחה לך ולכל בני ביתך
מחלקה ישראלית - ברית עולם