"מהו הייעוד האוניברסלי של עם ישראל
וכיצד הוא מתורגם למציאות ימינו?"

כנס חג האומות שהתקיים במוצאי שבת חיי שרה - כ"ז מרחשון, יום יציאת נח מן התיבה


ברכת הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, עבור אנשי אומות העולם ביום חגם:

דבריה של אמונה אלון במהלך הכנס

טעימה מהפאנל:

שאלת הזמן האוניברסלי ביחס לעם ישראל - פתיחת הפאנל

העולם כולו מצד אחד, ועם ישראל מעבר השני - וההוכחה לכך!
(ובכלל, האם נשטוף כלים לאחר שהמשיח יגיע?!)

מה יש בבשורה המזרחית שיכול לרפא עולם שבור?!


כל הזכויות שמורות לעמותת ברית עולם בראשות הרב אורי שרקי