כי תבוא

  • פרה''ש

    פרשת כי תבוא

    כי תבוא – סיכום שיחה מהסדרה “נפגשים בפרשה” כי תבוא – תורה מן הארץ, מעמד הר גריזים והר עיבל כי…

    Read More »
Back to top button