בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה

בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה

מדינת ישראל והעם היהודי ניצבים בפני שאלות הרות גורל. זרמי עומק שונים פועלים לקביעת והשפעה על צביונה ומטרותיה לעתיד. בכל מערך כוחות זה, קולה הצלול של היהדות לא נשמע. המחשבה היהודית הצופה בדברים כמכלול אורגני לא מקבלת את הביטוי הראוי לה ולא מתמודדת ומתעמקת בשאר תחומי הדעת והמעשה הפועלים סביבה. על ידי ליבון והעמקה בחכמת האמונה כמכלול אורגני, מציב בית הספר מבט רענן על השאלות הגדולות המסנרות בחלל עולמנו בהעמדת אליטה רוחנית ואינטלקטואלית יהודית – ישראלית.

בית הספר עוסק בהכשרת ופיתוח מועמדים ומועמדות בעלי כישרון על ידי העמקת הידע, סידורו השיטתי והקניית מיומנויות למידה, וכתיבה.
תוכנית הלימודים תעסוק בחוכמת ישראל יחד עם תרבות כללית וכלי מחקר למידה ועיבוד רלוונטיים.
המרצים, החוקרים והכותבים בתוכנית יתנו תמונה רחבה ומעמיקה בנושאים השונים. התוכניות ילמדו באופן רב ערוצי המאפשר להתכתב, להעמיק ולחבר בין נושאי הליבה בהם עוסק בית הספר.
פיתוח נושאי הליבה והתוכן נעשה במרכז “קדם”, מרכז רעיוני הנטוע בעומק המסורת הפתוח למרחבי התרבות. מרכז קדם נועד לשמש בית, חצר או מעבדה לאלו הפועלים, מתעניינים ונטועים בשני העולמות.

התכנית

התוכנית להעמקת לימודי האמונה תתמקד בשישה תחומי ליבה (קורסי יסוד בקודש ובאמונה, קורסי יסוד כלליים, כלים וקורסים מתקדמים). התוכנית מתבססת על שיעור מרכזי קבוע של הרב שרקי, ועוד סדרות מתחלפות בכל טרימסטר (שני נושאי קודש ושניים בחול). במקביל, בשנה השניה, רוכשים משתתפי התוכנית כלי הנחיה וניתוח, היכרות עם העולם הרחב ותהליכים קבוצתיים.

נושאי הלימוד

נפש, סובייקט, אותנטיות
אתיקה ומוסר
ציונות: מפת דרכים
אתגרי מדינת הלאום היהודית
דת וחילון
אמנות ותיאולוגיה

המרצים

הרב אורי שרקילימוד קבוע, דיונים פתוחים, הכוונות ושאלות מלווי תוכן
תורה
– מסורת והשתלשלות תורה שבעל פה | הרב שלמה קסירר
– קודש ותורה | הרב עוז בלומן
– בתי המדרש הגדולים | הרב שאול דה מלאך
חכמה
– קריאות עבריות | ד”ר אליעזר מלכיאל
– מגמות בשירה עברית | ד”ר מתניה מאלי
– תיאולוגיה פוליטית | ד”ר אלעד ליסון
העשרה
– פסיכולוגיה תרבות ומה שמעבר | פרופסור תמר קרון
– תקשורת כשפה | יאיר שרקי
– אינטלקטואליות ויהדות | ד”ר יורם חזוני
– בני נוח | הרב חיים גולדברג
– מניטו | הרב חיים רוטנברג
– נצרות | הרב דן בארי
– מדיניות ציבורית | עירית הלוי
– מגמות בחברה הישראלית | ד”ר נרי הורוביץ
– תרבות עבריתת צומחת | אסף ענברי

התוכנית תפעל בימי שלישי, בין השעות 15:00 – 21:00

עלות התוכנית – 2235 ש”ח לטרימסטר (שלושה בשנה. סה”כ 6,700 ש”ח לשנה).
10% הנחה לנרשמים עד ר”ח אדר ב’ תשפ”ב
מלגות יינתנו בהתאם למסלולים השונים ובכפוף לעמידה בדרישות.

צוות התוכנית

תנאי השתתפות*

– בוגרי השכלה על תיכונית (תורנית וכללית)
– ראיון קבלה עם צוות בית הספר
– השתתפות פעילה במפגשים
– חומרי קריאה והכנה לקראת המפגשים
– תוצר כתוב המיועד לפרסום, המבטא תובנות מהתהליך או מאחד מחלקיו
– פרויקט מעשי במסגרת חינוכית – קהילתית

הרשמה לשנה”ל תשפ”ג הסתיימה.

– מילוי שאלון וצירוף קורות חיים (עדיין ניתן למלא את טופס ההרשמה, אנו לא מתחייבים לחזור לכל מי שממלא טופס כעת)
– דמי הרשמה – 220 ש”ח (למתקבלים לתוכנית דמי ההרשמה ינוכו משכר הלימוד)
– שאלות נוספות? michal@britolam.community

אני רוצה להצטרף

בית הספר פועל במסגרת ברית עולם בראשות הרב שרקי ובשיתוף קדם.

______________
*ניתן להגיש בקשה למלגת לימודים על בסיס קושי משפחתי כלכלי לאחר הקבלה לתכנית.

Back to top button