ברכת הרב שרקי לפורים

מאסתר למדנו שתהליכים מצליחים כשלוקחים אחראיות אישית ויוצאים לפעולה. כל עוד “מאמר מרדכי אסתר עושה” הולכים העניינים ומסתבכים. המן מתכנן את מזימתו ומשכנע את אחשוורוש.

כאשר אסתר היא לוקחת יוזמה של “לך כנוס”, וכאשר “ויעש מרדכי ככל אשר ציותה עליו אסתר” הכל מתהפך לטובה.
אשריכם פעילי ומתנדבי “ברית עולם” שאתם לוקחים יוזמה ומקדמים את השלמת גאולת ישראל וגאולת העולם.

אוהבכם,
אורי שרקי

Back to top button