מטרות, יעדים

מטרות העמותה:

הנגשת היהדות בראש הפירמידה האינטלקטואלית, לציבור הישראלי הרחב. מתוך כך לייצר מהפכה תרבותית – מול בית היוצר של הדעות בחברה הישראלית. כמו כן, להנגיש לאומות העולם את המסרים האוניברסליים של היהדות. מכאן גם עניין המודגש בלוגו: “ארץ וחוצות”.
הצד השווה שבהם, הודעת היהדות הרלוונטית לישראל ולעולם – ערכי התורה יעמדו בראש ערכי החברה הישראלית והעולמית כרעיונות בעלי משמעות אוניברסלית, ושייכים לכלל תושבי העולם.

היעדים שהעמותה הציבה לעצמה:

  • להתמודד עם הזרמים החשובים בציבור הישראלי.
  • להנחיל בעם ישראל את הרלוונטיות של היהדות בכל תחומי החיים
  • יצירת אליטה רוחנית בעם ישראל
  • בירור עמדת היהדות בכל תחומי החיים
  • כלל תושבי העולם יכירו באלוהי ישראל וברכתו, ויינקו את ברכתם מעם ישראל ומדינתו.
  • בניית משנה רעיונית רלוונטית לעולם כולו
Back to top button