‎תרומות לחודש תשרי תשפ”ב‎

‎‎

“וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו”
(מתפילת הימים הנוראים)

עם ישראל לדורותיו מתפלל ומייחל להמלכת ה’ בעולם. שיא הכמיהה לרצון זה מופיע בימים הנוראים בהם משנה עם ישראל את תפילתו ומוסיף בברכת קדושת ה’ את הבקשה הכלל עולמית:

“ובכן תן פחדך ה”א על כל מעשיך… ויראוך כל המעשים… ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם… ותמלך אתה הוא ה”א מהרה לבדך על כל מעשיך…”.

הרב אורי שרקי הקים את עמותת ברית עולם במטרה לממש תפילות עם ישראל שנאמרו בערגה במשך אלפי שנים. עם חזרתנו ארצה אנו נפגשים בתביעה מתמשכת הולכת וגדלה של אנשי אומות העולם הכועסים על “אבותיהם ששקר נחלום” ומבקשים את האמת מעם ישראל אוחזי התורה ומייצגי הקשר עם בורא עולם.

זכינו השנה לתנופת עשייה, מאות אנשים ממדינות שונות ומשפות זרות הצהירו בבית דין על עוזבם את אליליהם והצטרפותם לאמונת ישראל ע”פ הנחיית רבנים אורתודוקסים, זה הוא שיא הליךך מורכב האורך מספר חודשים ואף שנים להולכים בדרך זו וכולל ליווי חינוכי מתמשך; מכירת קרקעות לקראת השמיטה נעשתה עם בן נח מטעם ברית עולם; השתתפות בכנסים וירטואליים כמו גם פיזיים בארצות היעד ועוד.

גם כאן בארץ, הרב לא נח מלעסוק ולהשפיע תורה עמוקה המסוגלת להתמודד עם אנשי אקדמיה בבית הספר הגבוה לחכמת האמונה כמו גם לקהל רחב מכל קצווי הקשת החברתית במדינת ישראל. שמעו הגיע לארצות הים הרחוקות.

בעמוד זה מכונסים מספר פעילויות מועט מכלל הדברים שנעשים. כעת, עם חזרתנו לארצנו, הפעילות הולכת ומתרבה, ב”ה ואנו מקווים לראות במהרה בימינו כיצד: “ה’ אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה” בב”א. 

הרב אורי שרקי עם ספרים ש”ע לבני נח ב12 שפות
שיעור במסגרת הקורס חוכמת האמונה שנה א’

 

Back to top button