שאלון למועמד לבית הספר לחכמת האמונה

בס”ד/שאלון למועמד לבית הספר לחכמת האמונה

א. פרטים אישיים

ב. קצת על עצמך

ג. משימת כתיבה

לפניך קטע של הרב אורי עמוס שרקי. קראו אותו בעיון ולאחריו כתבו לפחות מאה מלים המתייחסות אליו. הכתיבה יכולה להיות עיונית או אישית, היא יכולה להתמקד ברעיון עצמו, במקורות עליהם מבוסס התוכן או להתכתב עם מקורות אחרים הנוגעים לו בעקיפין. היא יכולה להיות עיונית או סיפורית.

"אמנם חפץ אני בכל ליבי להעניק לזולת את טוב ה’, את התורה ואת מצוותיה בכל שלמותן, אבל אני מכיר בעובדה שלא מקרה הוא הדבר שחלק כל כך גדול של העם היהודי הינו חילוני, ושבודאי רוצה ההשגחה העליונה ללמדני על ידי כך תכנים שחסרים בי במצב העכשווי של זהותי היהודית, שאיננה שלימה לפי נתוני ההכרה הדתית של היום, שהרי אם לא הייתי חסר דבר, לא היה היהודי שממולי מחפש לרוות את צימאונו הערכי מחוץ לגבול המסורת הנאמנה. נמצא שהמרחק שלי ושל חברי החילוני מהא-לוהות הינו שווה. לכן אני מלמדו תורה, והוא משלים אצלי ערכים שבמצבי הנוכחי חלשים אצלי, כגון התעוזה המחשבתית, הערכת העצמאות הכלכלית, תביעות הטבע והנורמאליות שבחיים, ועוד עניינים הכלולים במונח הכללי: דרך ארץ. על הדתי ועל החילוני כאחד מוטלת החובה לחזור בתשובה, ולגלות את השורש האחדותי של זהותם היהודית שהתפצלה בין המגזרים. יחד יתחברו ליצירה חדשה שתשיב אלינו את מלוא קומתנו. מתוך כך נוכל גם לקוות שיהיה לחברה הישראלית מה לומר בתרבות העולמית."

לפני משלוח יש לשלם 220 ₪ בקישור כאן ולהכניס את מספר האישור לתשלום

Back to top button