שיעורים באלול

אלול – עד יום כיפור

בימי א

18:30 הלכות תשובה להרמב”ם במכון מאיר
יום א, א באלול ב-20:00 הפנתאיזם במשנת הרב קוק בית הרב
יום א, ח באלולשל”ה. עפ”י אישור מראש.
ימי א-ב, טז-יז באלוללא יתקיימו שיעורים בארץ.
יום א כב באלול וז’ בתשרי על חג הסוכות ושמחת תורהמכון אורה צרפתיות.

בימי ב

12:15 נתיבות עולם במכון מאיר

בימי ג

10:15 נפש החיים בביכנ”ס ישורון (לא בעיו”כ)
14:00 הלכות תשובהמכון אורה החל מי’ באלול.

בימי ה

12:00 – במכון מאיר צרפתיםהלכות תשובה
15:15 כנ”ל 
16:30 אורות הקודש במכון מאיר
17:30 אורות במכון מאיר
18:30 שו”ת במכון מאיר
20:30 שיעורים מיוחדים לחודש אלול בביכנ”ס ישורון

בימי ו

7:35 שיעור במחשבת ישראל בביכנ”ס בית יהודה

בשבת

אחרי מנחה בביכנ”ס בית יהודה עין איה שבת ב.

ימים א-ה – 10 דק על חומש ויקרא – בביכנ”ס בית יהודה

לבירורים

Back to top button