דרשות

  • NOW!

    "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בר' יב, ג). כך נקבע יעודו של אברהם אבינו בשעה שנגלה אליו ה'. אמירה זו…

    Read More »
  • גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל

    א.השיעור נפתח בהסבר פעולת ה' בעולמו ועד כמה פועל בורא עולם באמצעות הגורל [ערמת ה' והנהגתו - כלשון הרמב"ם] כפי…

    Read More »
Back to top button