דרשות

NOW!

לכל זמן ועת לכל חפץ

“ונברכו בך כל משפחות האדמה” (בר’ יב, ג). כך נקבע יעודו של אברהם אבינו בשעה שנגלה אליו ה’. אמירה זו מחייבת אותנו גם לפעולה ממשית: “ספרו בגוים כבודו” (עיין אגרות ראיה, אגרת תקנ”ז). אלא שלא כל זמן מתאים למימוש היעוד הזה. אכן, בזמן הגלות הארוכה והאיומה, בשעה שהיינו עסוקים במאבק הישרדות, לא היה בידנו גם למסור לאומות את דבר ה’. אבל בשעה שאנו שבים לארצנו ולמדינתנו, אנו נתבעים לממש את דברי צפניה הנביא (ג, ט): “בעת אביא אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותכם לעיניכם, אמר ה'”. אנו גם מוזהרים שלא להתרשל במלאכה זו, כדברי חז”ל (ויק”ר ו, ה): “והוא עד” – אלו ישראל (ישעיהו מג): “ואתם עדי נאום ה’, ואני אל”, “או ראה” – (דברים ד, לה): “אתה הראת לדעת”. “או ידע” – (דברים ד, לט): “וידעת היום”, “אם לא יגיד ונשא עונו” – אם לא תגידו אלהותי לאומות העולם, הרי אני פורע מכם. ובספרי (ואתחנן, לב): ואהבת את ה’ אלהיך – אהבהו על כל הבריות כאברהם אביך.

אם כן, הגיע תורנו. עלינו מוטל היעוד הגדול של הודעת שם שמים בעולם. זה נעשה בכל תחומי החיים, אך בעיקר על ידי בניית דגם של חברה המשמשת מופת לעולם כולו על יכולתם של כל חלקי האומה להיות שותפים בהשראת השכינה: “למען דעת, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קדש, חיים באור האידיאה האלהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והישוב המדיני. עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מן רום האינטליגנציה האמנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם” (אורות, למהלך האידיאות בישראל, פרק ב).

הנגשת ספרות תורנית רלוונטית לאומות העולם (כגון סידור לבני נוח ושולחן ערוך לבני נוח, שזכיתי לחבר), יצירת ערוצי תקשורת עבור בני האומות החפצים בדבר ה’ והמקיימים “ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו” (ישעיה ב, ג), יצירת תיירות רוחנית של בני האומות, המגלה את עומק התחיה הלאומית ללא סיגים אליליים, הקמת מרכזי למידה להוראת דרך ה’, הן לתלמידי חכמים המוכשרים לעבודה זו, והן למנהיגים מקרב האומות, כל אלה ועוד, הינם מקצת מהמפעלים שדורנו יכול לממש, לקדש שם שמים ולהודיע את תפארתה של מדינת ישראל בעולם.

אנו מצפים שהכרה זו תשתרש בקרב מנהיגי הציבור, ושאולי עוד נזכה לראות בהקמת רשות לאומית העוסקת בפועל בהודעת המסרים האוניברסליים של היהדות בישראל ובעולם, בשיתוף עם המעולים שבתלמידי חכמים שבקרבנו, צופי ישועה ומבקשי גאולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button