מאמרים של הרב

  • הארוך ביותר

    ברוב השנים נקראת פרשת נשא אחרי חג מתן תורה. זו הארוכה ביותר בפרשות התורה שבכתב, וכן הוא בתורה שבעל פה,…

    Read More »
  • אור ירושלים של מעלה

    “נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה”. אחת הנגזרות שמתחייבות ממאמר זה…

    Read More »
Back to top button